Händer i Brevik:

Musik i sommarkväll.
Breviks kyrka

lördag 29 juli
kl. 22.00

Camerata Mandolino Classico
med solist.

Korvgrillning i
församlingshemmets
trädgård.
Arr. Församl. Karlsborgs past. Sensus
Källa:Kyrkbladet

 

 


Bilder från
 kaffekoppsutställningen
i församlingshemmet.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------